Estes Maxi Alpha   - (1291)

Estes Maxi Alpha III   - (1321)

Estes Phoenix   - (1380)

Estes Der V-3   - (1970)